Generalforsamling

Tirsdag d. 3. marts 2020, kl. 1900

 bliver der afholdt generalforsamling i Bramming Kultur- og fridtidscenter, Idræts Alle 10, Bramming.

Dagsorden ifølge lovene.

Eventuelle forslag skal være skriftlige og skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslagsstiller skal selv være tilstede på generalforsamlingen.