Afdelingens historie

Foreningen startede d. 22. juli 1965 under navnet Bramming og Hunderup Jagtforening og blev tilsluttet Landsjagtforeningen af 1923.

Stifterne var Frank Thiim (formand), Leif Lauridsen (kasserer), Agner Thiim (næstformand), Arne Thomsen, Bo Hermandsen, Knud Erik Gissemand (revisor), og Lind Smidt (revisor).

Tilstede var desuden Kredsformand Evald Sørensen og Hovedbestyrelsesformand H. L. Madsen samt 6 nye medlemmer.

Foreningens formålsparagraf var at værne om vildtet og fremme dets levevilkår. Samt ved oplysende møder og sammenkomster at højne jagt moralen blandt jægerne og ellers bruge Landsjagtforeningens love. Agner Thiim gav os med det samme lov til at gå på andetræk på et areal i Jedstedenge.

Kontingentet var på kr. 12,-

Aktiviteter: Flugtskydning, riffelindskydning, gravjagt, rågeregulering, rævejagt i majs og hundedressur. Vi holder også en årlig jagt fest.

I 1992 fik foreningen nyt navn da alle jagtforeninger i Danmark blev lagt sammen under navnet Danmarks Jægerforbund og skal følge deres love.

Vi fik navnet Danmarks Jægerforbund Bramming Hunderup Afdeling.

Den nuværende bestyrelse i 2005 hvor vi har 40 års jubilæum er følgende:

Formand Frank Thiim

Næstformand, Skovudvalg og Flugtskydning Ole Nedergaard

Kasserer Kaj Lehmann Kristensen

Skovudvalg og Flugtskydning Donald Mortensen

Kjeld Andersen

Revisor Egon Christensen og Harry Storgaard.


Jubilæum

Bramming-Hunderup jagtforening havde d. 22. juli 2005 40 års jubilæum.

 

Ikke kun foreningen kan fejre 40 års jubilæum også Frank Thiim der har været formand for foreningen i alle 40 år.

Frank Thiim blev formand, kun 22 år gammel, da foreningen blev stiftet d. 22. juli 1965. Han har lige siden beklædt denne post med stort engagement og et godt overblik. Tingene er i orden og bliver gjort til tiden.

Frank er en mand, der har sine standpunkter og meningers mod - og tør udtale dem. Er meningerne forskellige, f. eks i bestyrelsen, er han alligevel god til at lytte til andres argumenter. Selv er han altid godt forberedt, når der afholdes møder.

Som "hundemand" har han også gjort et stort og dygtigt arbejde ved i mange år at være træner.

På jagten er han også altid den, der har gode råd og vejledning til yngre - såvel som ældre - jægere. Hans egen jagtmoral er høj og for ham er jagten ikke blot at få en fugl på tasken. For ham drejer det sig lige så meget om det sociale fællesskab.